απογοητευηκός


απογοητευηκός
[апогоигэфтикос]εκ. разочаровывающий,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.